Nếu bạn là Gu Cà Phê mạnh thì bạn rất cần Cafe chảy chậm vì chảy chậm mới đậm đặc